HONG KONG – MACAU – SHENZHEN

DURATION:

07 NIGHTS & 08 DAYS

SECTORS:

03 NIGHTS HONG KONG + 02 NIGHTS SHENZHEN + 02 NIGHTS MACAU